architecture

شیت بندی

نکات لازم جهت شیت بندی در پروژه های معماری:

1)در یک شیت باید تمام اجزا خوانا باشد:این بدان معناست که اطلاعات فنی شیت را نباید به خاطر گرافیک

شیت،رنگ زیادی مختلف

 

شیت،کم بودن فضای شیتی که استفاده می کنیم دچار ابهام کنیم-به عنوان مثال یک نمای فنی بایدنمای معماری

باشد، تا صفحه پر از درخت

 ها و آسمان رنگی ،ویا نباید نیمی از پلان داخل نیمی از پرسپکتیو شود،فقط به خاطر اینکه از لحاظ گرافیک

زیبا شودو اطلاعات

معماری از بین برود.

 

2)کلاژ کردن اجزای شیت ممنوع:در شیت نباید هر کدام از اجزا ءرا بر روی کاغذی جدا ترسیم کنیم و بعد

روی شیت بچسبانیم،بلکه شیت

 باید در حین ترسیم هر کدام از اجزاء بر روی آن ،آرام آرام و نیز پیوسته شود.به طوری که در اتمام کار،نتوان

حتی یکی از اجزای شیت

 را برداشت و یا جابجا کرد.

3)استفاده از کادر بندی شیت ممنوع است:

 

اجزای شیت،کادر شیت را تعریف میکنند،اما کادربندی باعث می شود تا شیت محدود و خشک شود.

 

4)اجزای شیت،نباید مورب باشند:مورب ترسیم کردن اجزای شیت،به معنی خلاقیت در شیت بندی نیستف جز

پلان که نسبت به شما

 

ل میچرخد و یا مقطع و نما که میتوانیم در چهار طرف پلان ترسیم کنیم

.

5)شیت بندی خود به معنی پرزانته کار است و تنها ده درصد کل شیتی که شیت بندی دارد با رنگ راندو

گردد:رنگ کردن به معنی

 شیت بندی نیست.در حقیقت یک شیت بندی فنی و اصولی کم رنگ میشود تا وقت کمتری را بگیرد و تنها با

شیت بندی اصولی که خود

 

نوعی گرافیک به وجود می آورد که کمتر نیاز به رنگ باشد.

 

6

)نباید در یک شیت به اندازه ی زیاد از متن و نوشته استفاده کرد:(در حقیقت نباید معماری را توضیح داد بلکه

معماری باید خود گویا

 باشد)در شیت نوشتن کلید واژه ها کافی ست.مانند معماری زورخانه ای یا دید مناسب و آن هم در اطراف

شیت و در وسط شیت چیزی

نباید نوشت.در اسکیس های جمعی و گروهی حتی نوشتن عنوان شیت هم ضروری نیست.

 

 

 

7)از ترسیم درخت،فیگور،ماشین،متن،. . .به صورت نیندیشیده،شانسی و به منظور پر کردن شیت باید

خوداری کرد.

 

8)اطراف پرسپکتیوهای شیت باید در حد مسیر پیاده و سواره و چگونگی دسترسی ها طراحی شود:اطراف

پرسپکتیوها نباید خالی

 

بماند.زیرا یکی از ابزارهای اتصال اجزای شیت به هم،ترسیم و طراحی سایت اطراف پرسپکتیو ها است که

بسیار مهم است.

 

9

)در شیت نباید اجزاء و اطلاعات تکراری داشته باشیم:

 

به عنوان مثال وقتی یک پرسپکتیو پرنده،نمای یک وجه را نشان میدهد دیگر نیازی به ترسیم نمای دو بعدی و جداگانه از آن وجه نیست

و . . .   .

 

10)اگر در شیت چند پلان داشته باشیم،نباید آن ها را نزدیک هم ترسیم کنیم:اگر پلان ها را نزدیک هم ترسیم

کنیم یک پلان به نظر می

آ

یند.بنابراین باید بین پلان فاصله باشد.در این فاصله می تواند یک نما یا مقطع قرار گیرد.از قرار دادن

پرسپکتیو مابین دو پلان خوداری

 

کنید.زیرا هم جنس نیستند.

 

11)اگر در شیت چند مقطع و نما داشته باشیم باید آن ها را با نظمی خاص و مرتب در شیت قرار دهیم:مثلا

همه ی مقطع ها و نماها در

یک ستون زیر هم و یا همگی بر روی یک خط برش زمین قرار گیرند.

 

1

2)از ایجادکلیشه و شیت بندی پرهیز کنید:درهر شیت بندی درباره ی موضوعات مختلف می توان یک خلاقیت

جدید انجام داد.شیت ها

 

میتوانند عمودی و افقی بسته شوند.در یک شیت می توان اصلاپرسپکتیو  نداشت و یا اصلا اجزاء دو بعد

نداشته باشند ولی شیت بندی

 

اصولی و درستی داشته باشند. . .

 

13)ابعاد شیت باید مستطیل طلایی باشد :بهتر است همیشه به رنگ سفید باشد.از به کار بردن شیت های

مثلثی،دایره،مربع،و. . .که ذاتا

دارای تقارن و سکون هستند بپرهیزید.مستطیل طلایی دارای محور و نوع پویایی است و ابعاد مناسب برای ا

رائه ی یک اسکیس را دارد.

14

)شیت باید تعادل داشته باشد و پویا باشد.از ایجاد تقارن در شیت پرهیز کنید.

15

)همزمان با ترسیم اجزای شیت،آنها را راندو نکنید:.این باعث میشود تا همه اجزاء را رنگ کرده و شیت بندی

را نابود کنید.اول کل شیت

را با هم ترسیم کنید و سپس تصمیم بگیرید که با کمترین میزان رنگ چگونه شیت را راندو کنید.بدین

گونه،گاهی فقط زدن آسمان در یک

 

شیت برای کل راندوی شیت کافی ست.

 

 

برگرفته از کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم(۲)

از مهندس احسان طایفه

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:18  توسط عاطفه روشنی  |